raporty giełdowe

system monitorowania raportów giełdowych publikowanych przez
spółki z regulowanego rynku GPW oraz alternatywnego systemu obrotu NewConnect.
System RaportyGPW.pl umożliwia monitorowanie raportów w systemie ESPI oraz EBI wykorzystywanych przez emitentów notowanych na warszawskiej giełdzie w celu bezpośredniego komunikowania się z rynkiem. ESPI to Elektroniczny System Przekazywania Informacji uruchomiony przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu natychmiastowego przesyłania i publikowania informacji, które wynikają z obowiązków wskazanych w przepisach powszechnie wiążącego prawa. System ESPI dedykowany jest przedsiębiorstwom notowanych na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz z uruchomieniem alternatywnego systemu obrotu NewConnect giełda uruchomiła system przeznaczony wyłącznie emitentom z małego parkietu pod nazwą Elektroniczna Baza Informacji. System umożliwia niezwłoczne przesyłanie i publikowanie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez spółki notowane na NewConnect.